top of page
עוף הגליל

עוף הגליל

עוף הגליל הוא מפעל לייצור מוצרי עוף לא מעובדים הנמצא בבעלות החברה לפיתוח הגליל בשותפות עם 31 מקיבוצי הגליל העליון וצפון הגולן.

המפעל הוקם בשנת 1960 והוא ממוקם באזור התעשייה הדרומי של קריית שמונה וננקטים בו התקנים המחמירים ביותר של כשרות, איכות הסביבה, משרד הבריאות והשירותים הווטרינרים, במטרה להבטיח מוצר איכותי.

כמעסיק הגדול ביותר באזור, שעם עובדיו נמנים אנשים מכל חתכי האוכלוסיה, הדתות והעדות, עוף הגליל רואה לעצמו מטרה ראשונה במעלה לקדם אינטגרציה חברתית ולתמוך בקהילה האזורית. בהתאם, מעורב המפעל במגוון יזמות חברתיות, כתמיכה בנזקקים, ליווי ותרומה לפעילויות רווחה, חינוך וספורט.יצירת קשר

פרטי יצירת קשר

04-6836311

א.ת. דרומי קרית שמונה
ת.ד. 90000 ד.נ.ג.ע. 1200000

bottom of page