top of page
מו"פ צפון

מו"פ צפון

מופ צפון הוא גוף מחקר חקלאי יישומי הפועל בתוך מיגל והחברה לפיתוח הגליל.

הארגון הוקם בראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת במטרה ללוות ולשרת את חקלאי האזור, לתרום לביסוסם ולרווחתם, ונכון להיום זהו המו"פ הפריפריאלי הגדול ביותר בארץ.

תוך שיתוף פעולה עם חקלאי האזור ועם חוקרי מיגל מבצע הארגון מחקרים במגוון תחומים, כגון מטעי נשירים, גלעיניים,
ירוקי עד וסובטרופיים, בעלי חיים, גד"ש וכרם, פרחים, הגנת הצומח, שטחי מרעה, איכות סביבה ועוד.

פעילות המו"פ משתרעת על פני חוות ניסויים, חלקות מודל ושטחי חקלאים באזור, ונותנת מענה לשטחים בהיקף של כ500 אלף דונם.

עובדי המו"פ (בעיקר חוקרים ועוזרי מחקר) חיים ברובם באזור הצפון, מכירים היטב את תנאיו ומחוברים אל השטח, אל החקלאים ואל הקהילה האזורית.

משרדי ומעבדות המו"פ ממוקמים במתחם מיגל באזור התעשייה הדרומי של קריית שמונה.קרדיט צילום: עמוס לוין

יצירת קשר

פרטי יצירת קשר

04-6953508

ת.ד. 831 קריית שמונה, 11016

bottom of page