top of page
דשן הצפון

דשן הצפון

חברת דשן הצפון היא אגודה שיתופית חקלאית בתחום הדשנים החקלאיים, שהחלה את פעילותה בשנת .2012 האגודה נמצאת בבעלות משותפת של החברה לפיתוח הגליל ושל שישה ארגוני קניות קיבוציים נוספים, הכוללים  260 קיבוצים בישראל. באמצעות מו"פ מתקדם וצוות מקצועי הכולל מהנדסים, כימאים ואגרונומים מקיימת החברה קשר הדוק עם צרכי החקלאים בכל רחבי הארץ, ומפתחת עבורם מענה מדויק לצרכיהם. מפעל החברה ממוקם בעמק המעיינות ומיוצרות בו מגוון תרכובות דישון חכמות בדגש על מקסום התוצרת החקלאית במינימום עלויות, החברה שואפת להיות המובילה בתחומה בבריאות הצמח לצד קידום מודעות סביבתית.

יצירת קשר

פרטי יצירת קשר

1-800-071-411

ד.נ עמק בית שאן מיקוד 1082000

bottom of page