top of page

תחומי פעילות

פיתוח הגליל אחזקות

צילום: משה שליט

פיתוח הגליל אחזקות

פיתוח הגליל אחזקות הוא תאגיד עסקי אזורי בבעלות 35 קיבוצי הגליל העליון וצפון הגולן, המחזיק במפעלים וחברות עסקיות יחד עם הקיבוצים.

 

התאגיד שנוסד כבר בשנת 1954, התמקד בראשית דרכו בחקלאות ובמפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית והובלה ובמרוצת השנים הרחיב את תחומי פעילותו.

 

​היום ניתן למצוא בפיתוח הגליל גם חברות בתחום המדע,

מערכות מידע, האנרגיה, שירותי סיעוד וליסינג. עם יותר מ-1000 עובדים מכל רחבי הקשת הישראלית, מפעלי פיתוח הגליל הם המעסיק הגדול ביותר באזור הגליל העליון, ובהתאם – הם מחויבים למעורבות ותמיכה בקהילה האזורית. משרדי התאגיד ממוקמים בבית פיתוח הגליל שבכניסה הדרומית לקריית שמונה.

פיתוח הגליל סחר
פיתוח הגליל סחר

פיתוח הגליל סחר

פיתוח הגליל סחר, המוכרת גם בשם מג"ע (משקי הגליל העליון), היא אגודה שיתופית בבעלות 35 השותפים בחברה לפיתוח הגליל. מטרת האגודה לספק לקיבוצים שותפים שירותים בתחום הרכש והקניות המשותפות במגוון תחומים, תוך מימוש יתרון הגודל.

 

בכדי להשיג את מטרותיה, עוסקת האגודה בביצוע רכישות מרוכזות ובהשגת הסכמי סחר לענפים החקלאיים, לפעילות חקלאית, עסקית וצרכנית

בישובים השותפים, וכן במפעלים ובחברות שבבעלות 'פיתוח הגליל'.

 

פרטי התקשרות

צח, 052-8444398 | TsachH@maga.co.il

משרדי האגודה ממוקמים בבית פיתוח הגליל בקריית שמונה. 

פיתוח הגליל פיננסים

פיתוח הגליל פיננסים

פיתוח הגליל פיננסים, המוכר גם בשם "קיבוצי" (הגליל העליון), היא אגודה שיתופית בבעלות 35 השותפים בחברה לפיתוח הגליל שמטרתה לספק מגוון שירותים פיננסיים לקיבוצים השותפים, וכן למפעלים והחברות של פיתוח הגליל. פעילות האגודה כוללת מס' תחומים מרכזיים:

  • העמדת אשראי קצר טווח למימון פעילות שוטפת

  • העמדת אשראי ארוך טווח למימון השקעות וצמיחה

  • סיוע לשותפים / מפעלים בעת משבר

  • שמירה על חוסן פיננסי של השותפים /המפעלים – הון עצמי גבוה ונזילות

  • הגדלת התשואה של שותפים / מפעלים להון

פרטי התקשרות

אבנר, 054-7860181 | AvnerZ@galildevelop.co.il

משרדי האגודה ממוקמים בבית פיתוח הגליל בקריית שמונה.

פיתוח הגליל פיננסים
bottom of page