top of page
אודות קבוצת פיתוח הגליל

אודות קבוצת פיתוח הגליל

החברה לפיתוח הגליל היא תאגיד בבעלות 34 קיבוצים ומושב אחד בגליל העליון וצפון הגולן.

החברה הוקמה בשנת 1954 ופעילה בשלושה תחומים עיקריים: 

 1. ייזום, ניהול ותפעול של מפעלים וחברות באזור הגליל העליון

 2. רכש משותף 

 3. שירותים פיננסים לבעלים

כארגון אזורי, וכאחד המעסיקים הגדולים בגליל העליון, ייעודה של החברה לפיתוח הגליל להוביל פיתוח כלכלי, עסקי וחקלאי באופן שיניב רווחים לבעלים, ייתמוך בהם, במידת הצורך, וישרת את טובת הקהילה האזורית. בהיותה תאגיד משותף, מתבססת פעילות החברה על מנגנון ניהול הכולל אסיפת בעלים, בה ניתן ייצוג לכל הישובים השותפים, דירקטוריון מקצועי והנהלה פעילה.

משרדי החברה ממוקמים בקריית שמונה ומפעליה פרוסים על פני הגליל העליון.

מבנה-ארגוני.jpg
Growth
פיתוח הגליל.jpeg

החזון

ארגון יוזם ומוביל פיתוח כלכלי אזורי במגוון תחומים, פועל בשיתוף פעולה ואמון עם השותפים, תורם ומסייע לשגשוג הכלכלי של הישובים, שותף פעיל לצמיחה ופיתוח של אזור בר קיימא עם איכות חיים גבוהה.
ארגון צומח, בעל חוסן פיננסי, הממקסם את התפוקות לשותפים תוך שימור והעצמת הנכסים הקיימים וניצול היתרון לגודל.

הייעוד

ארגון כלכלי אזורי שתפקידו להנהיג, להוביל וליזום פיתוח עסקי וחקלאי בגליל העליון והקיבוצים השותפים.
לשמר ולפתח את הנכסים הקיימים (מפעלים, קרקע, מים, תשתיות), לייצר פעילויות כלכליות חדשות, לייצג את השותפים מול המערכות הכלכליות הארציות והשלטוניות ולקיים מערכת סיוע לקיבוצי / מפעלי הארגון.

הייעוד של החברה לפיתוח הגליל

קבוצת פיתוח הגליל - מבנה ניהולי

המבנה הניהולי של קבוצת פיתוח הגליל מבוסס על שלושה דרגים

אסיפת משקים שותפים

האסיפה היא הסמכות הבכירה ביותר בקבוצת פיתוח הגליל ויש בה נציג לכל אחד מ-35 הישובים השותפים (להבדיל מאסיפות מפעלי הקבוצה, בהם הייצוג משתנה ממפעל למפעל). בראש האסיפה עומד יו"ר דירקטוריון הקבוצה והנציגים נבחרים איש איש ע"י ישובו.

 

האסיפה מתכנסת כ- 3 פעמים בשנה ובסמכותה לקבוע מדיניות ולאשר מהלכים גדולים, החלטות, תהליכים, השקעות ותקציב.

דירקטוריון הקבוצה

דירקטוריון פיתוח הגליל הוא הדרג הניהולי הבכיר בקבוצה. הדירקטורים (כולל יו"ר) נבחרים ע"י אסיפת השותפים, ומכהנים בתפקידם 4 שנים עם אפשרות להבחר לקדנציה נוספת (כהונת יו"ר דירקטוריון – 5 שנים). תפקידו של הדירקטוריון להתוות מדיניות לקבוצה, לאשר ולתעדף דוחות / תקציבים / תכניות עסקיות שהוצגו בפניו ע"י ההנהלה הפעילה, ולהביאן במידת הצורך, בפני אסיפת הבעלים. הדירקטוריון מפעיל 3 ועדות משנה (ועדת מאזן, צוות פיתוח עסקי, ועדה כספית) המאוישות ע"י דירקטורים וחברי הנהלה פעילה. על הדירקטורים להיות חברים באחד מהישובים השותפים, אך ניתן למנות שני דירקטורים חיצוניים.

הנהלה פעילה

הדרג הביצועי של הנהלת הקבוצה, שתפקידו לגבש דרכי פעולה / המלצות / חלופות ברוח מדיניות הקבוצה, להביאן לאישור דרגי הניהול להם היא כפופה (מנכל / דירקטוריון / אסיפה) וליישמן.

בראש ההנהלה הפעילה ניצב מנכ"ל הקבוצה וכפופים לו סמנכ"לים ומנהלי תחומים שונים: כספים, פיתוח עסקי, תפעול, משא"ש וחקלאות.

הקיבוצים שלנו

001-village2.png
 • עין זיוון

 • עמיעד

 • עמיר

 • צבעון

 • קדרים

 • שדה נחמיה

 • שמיר

 • שניר

 • מורן

 • מחניים

 • מלכיה

 • מנרה

 • מעיין ברוך

 • מרום גולן

 • משגב עם

 • נאות מרדכי

 • סאסא

 • הגושרים

 • חולתה

 • יפתח

 • יראון

 • כפר בלום

 • כפר גלעדי

 • כפר הנשיא

 • כפר סאלד

 • להבות הבשן

 • אודם

 • אורטל

 • איילת השחר

 • אל רום

 • ברעם

 • גדות

 • גונן

 • דן

 • דפנה

ערכי הליבה

סיוע הדדי

002-humanitarian.png

הארגון יפעל לסיוע מושכל לקיבוצים ולמפעלים במצבי משבר ובמימוש הזדמנויות כלכליות, על דרך של הובלת הסדרים פיננסיים, מהלכי ייזום בהקמת פעילויות כלכליות, מעורבות ארגונית ומקצועית וסיוע בייצוג אינטרסים כלפי גורמי חוץ.

יושרה ואמינות

001-lover.png

הארגון, מנהליו ועובדיו יפעלו בהתאם לנורמות של הגינות, הוגנות ושקיפות בכל מסגרות הפעילות של הארגון, כלפי בעליו, עובדיו, לקוחותיו, ספקיו וסביבתו.

שותפות

006-hands.png

הארגון יפעל על בסיס של שותפות בין חבריו, נאמנות ומחויבות הדדית בין החברים לבין הארגון; קיום מנגנון קבלת החלטות משתף, התחשבות בדעות החברים, צרכיהם ומגבלותיהם, קיום שת"פ ופתיחות פנימה לארגון והחוצה לאזור, וכבוד הדדי.

קיימות

003-sprout.png

הארגון יתכנן את כלל פעולותיו כך שכתוצאה מהן יישמרו, יחודשו ויתרבו המשאבים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בגליל העליון וביישוביו, לדורות הבאים. לשם כך יפעל הארגון לשמר ולפתח בין השאר את נכסי המים, הקרקע, הסביבה הפיזית והידע ביישובים ובמפעלים. הארגון יחזק תהליכים המעודדים עצמאות ניהולית ושימור בעלות על נכסים כלכליים ביישובים ובארגון המרכזי.

מקצוענות ומצוינות

005-diamond.png

הארגון יחתור לרווחיות, התחדשות והשתפרות מתמדת בשיטות עבודתו וביצועיו; יפעל על פי נורמות התנהלות ותהליכי קבלת החלטות מקצועיות ועדכניות; יפעל כארגון לומד הבוחן ומתקן עצמו תוך כדי עבודתו באמצעות תהליכי בקרה און-ליין.

יזמות וחדשנות

004-idea.png

הארגון יפעל כיזם בתחומים בהם יעסוק, יוביל פיתוח עסקי, כלכלי וארגוני במפעליו ועם היישובים החברים בו. לשם כך הארגון ישמר ויפתח יכולת כספית וניהולית אשר תאפשר יזום פעולות והובלתן; יפתח פרויקטים חדשים בתחומי החקלאות, התעשייה, הידע ועוד.

מטרות האירגון

פיתוח הגליל אחזקות

 • חיזוק המפעלים הקיימים.  

 • הקמת מפעלים חדשים, הרחבת בסיס העסקים בארגון ובמשקים.

 • הגדלת שרשרת הערך של הייצור החקלאי בפעילויות השונות.

 • הגדלת היקף השטחים הקשורים למפעלי החקלאות ויצירת מסגרות לגידול חקלאי עצמי של השותפים.

 • ביסוס האמון והמחויבות בין הארגון וחבריו.

 • השאת רווחים לארגון ולחבריו.

 • ארגון לומד – הטמעת תהליכי למידה, בקרה והפקת לקחים.

 • הרחבת בסיס המשקים החברים בתאגידי הייצור והשיווק.

 • ייצוג היישובים בנושאי קרקע, מים, תשתיות, מועצות ייצור ועוד. 

 • הבטחת קיומה של פעילות מו"פ חקלאי.

 • מעורבות ועשייה בקהילה.

פיתוח הגליל סחר (משקי)

 • הגדלת נפח הפעילות והקניות של הקיבוצים והמפעלים דרך הארגון. 

 • הרחבת תחומי הרכש לתחומים נוספים עם יתרון לגודל, הרחבת מגוון הלקוחות.

פיתוח הגליל פיננסים (קיבוצי)

 • מתן שירותים פיננסים לחברים ולתאגידים הקשורים בהם.

 • אשראי בתנאים הוגנים לחברים.

 • סיוע למשקים בעת משבר.

 • שמירה על חוסן פיננסי – הון עצמי גבוה ונזילות טובה. 

 • הגדלת התשואה להון.

bottom of page