top of page
באנר פיתוח הגליל חקלאים

פיתוח הגליל זה

חקלאים

שידיהם מכירות כל רגב וגבעול

בשדות הגליל העליון

אודות קבוצת פיתוח הגליל

החברה לפיתוח הגליל היא תאגיד בבעלות 34 קיבוצים ומושב אחד בגליל העליון וצפון הגולן.

החברה הוקמה בשנת 1954 ופעילה בשלושה תחומים עיקריים: 

  1. ייזום, ניהול ותפעול של מפעלים וחברות באזור הגליל העליון

  2. רכש משותף 

  3. שירותים פיננסיים לבעלים

כארגון אזורי, וכאחד המעסיקים הגדולים בגליל העליון, ייעודה של החברה לפיתוח הגליל להוביל פיתוח כלכלי, עסקי וחקלאי באופן שיניב רווחים לבעלים, ייתמוך בהם, במידת הצורך, וישרת את טובת הקהילה האזורית. בהיותה תאגיד משותף, מתבססת פעילות החברה על מנגנון ניהול הכולל אסיפת בעלים, בה ניתן ייצוג לכל הישובים השותפים, דירקטוריון מקצועי והנהלה פעילה.

משרדי החברה ממוקמים בקריית שמונה ומפעליה פרוסים על פני הגליל העליון.

פיתוח הגליל אחזקות
פיתוח הגליל אחזקות - תמונה אבוקדו

פיתוח הגליל אחזקות

פיתוח הגליל אחזקות הוא תאגיד עסקי אזורי בבעלות 35 קיבוצי הגליל העליון וצפון הגולן, המחזיק במפעלים וחברות עסקיות יחד עם הקיבוצים.

 

התאגיד שנוסד כבר בשנת 1954, התמקד בראשית דרכו בחקלאות ובמפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית

והובלה ובמרוצת השנים הרחיב את תחומי פעילותו.

פיתוח הגליל סחר

פיתוח הגליל סחר, המוכרת גם בשם מג"ע (משקי הגליל העליון), היא אגודה שיתופית בבעלות 35 השותפים בחברה לפיתוח הגליל. מטרת האגודה לספק לקיבוצים שותפים שירותים בתחום הרכש והקניות המשותפות במגוון תחומים, תוך מימוש יתרון הגודל.

פיתוח הגליל סחר
Analyzing Graphs

פיתוח הגליל פיננסים

פיתוח הגליל פיננסים, המוכר גם בשם "קיבוצי" (הגליל העליון), היא אגודה שיתופית בבעלות 35 השותפים בחברה לפיתוח הגליל שמטרתה לספק מגוון שירותים פיננסיים לקיבוצים השותפים, וכן למפעלים והחברות

של פיתוח הגליל.

פיתוח הגליל פיננסים
Contact Us
bottom of page